Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε ολόκληρη την παραγγελία ή μέρος αυτής, εντός 14 ημέρων από την ημερομηνία παραλαβής της.
Η επιστροφή σας θα γίνεται δεκτή εφόσον ισχύουν όλα τα παρακάτω:
1. Η αγορά να έχει πραγματοποιηθεί αποκλείστηκα και μόνο από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά).
2. Το/ Τα προϊόν/α να βρίσκεται/ ονται στην αρχική του/ς κατάσταση και να μην έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις (πχ. προστατευτικά, καρτελάκια, ετικέτες).
3. Όσα προϊόντα έχουν επιστραφεί χρησιμοποιημένα, κατεστραμμένα ή λερωμένα δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα αποστέλλονται πίσω στον πελάτη με χρέωση του, την δαπάνη επιστροφής.
4. Το δέμα της επιστροφής πρέπει να περιλαμβάνει το ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συμπληρωμένο και την αντίστοιχη ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ.

Στο ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (μπορείτε να το βρείτε εδώ) σας δίνονται οι εξής εναλλακτικές:
Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Η εταιρεία μας θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να αντικαταστήσει το προϊόν που μας επιστέψατε.
Παρακαλείστε:
1. Να συμπληρώσετε τον/τους κωδικό/ους προς επιστροφή στο αντίστοιχο πεδίο.
2. Να συμπληρώσετε τον/τους κωδικούς που επιθυμείτε να παραλάβετε προς αντικατάσταση στο αντίστοιχο πεδίο.
Όταν η επιστροφή σας παραληφθεί από την εταιρεία μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά ώστε να επιβεβαιώσουμε την διαθεσιμότητα του/των νέου/ων προϊόντος /ων και να προχωρήσουμε στην αποστολή του/τους. Πριν την παραλαβή των επιστρεφόμενων ειδών η εταιρεία μας δεν πραγματοποιεί κράτηση/δέσμευση νέου/ων προϊόντος /ων.

Μεταφορικά Κόστη Αντικατάστασης:
Με τη χρήση του συνεργάτη μας ACS με χρέωση παραλήπτη, ισχύουν τα παρακάτω:
1. Αν η επιστροφή αφορά εκπτωτικό είδος, το κόστος των μεταφορικών είναι συνολικά 5,90 € και η χρέωση τους γίνεται στην επόμενη παραγγελία (αποστολή αντικατάστασης).
2. Αν η επιστροφή αφορά είδος της νέας συλλογής, τα μεταφορικά κόστη της πρώτης επιστροφής επιβαρύνουν την εταιρεία, ενώ για κάθε αλλαγή από εκεί και πέρα χρεώνεστε τα μεταφορικά 3,90€.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Για να προχωρήσουμε στην επιστροφή των χρήματων παρακαλείστε να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία, iban,όνομα τράπεζας και όνομα δικαιούχου στα σχετικά πεδία του εντύπου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε την επιστροφή σας.

Μεταφορικά Κόστη Επιστροφής Χρήματων:
Με τη χρήση του συνεργάτη μας (ACS) με χρέωση παραλήπτη, ισχύουν τα παρακάτω:
1. Αν η επιστροφή αφορά εκπτωτικό είδος, το κόστος των μεταφορικών είναι συνολικά 3.00€ και αφαιρείται από το συνολικό ποσό της κατάθεσης.
2. Αν η επιστροφή αφορά είδος της νέας συλλογής, τα μεταφορικά κόστη επιβαρύνουν την εταιρεία.
Στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη μεταφορική εταιρεία, ανεξάρτητα με τα προϊόντα (εκπτωτικά ή μη) επιβαρύνεστε εξολοκλήρου τα μεταφορικά κόστη και τα καταβάλετε στην εταιρεία που έχετε επιλέξει κατά την αποστολή του δέματος.